Vasemmistonuorten sanastoa


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

Strategia

Yleisluontoinen, laajoja kaaria hahmottava suunnitelma, joka asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita. Ks. esimerkiksi Vasemmistonuorten strategia.


T

Talousarvio

Talousarvio (tai budjetti) on lyhyen aikavälin arvio siitä kuinka paljon varoja on käytettävissä, mistä niitä saadaan ja mihin niitä tulee oletettavasti kulumaan. Ks kurssit Toiminnan suunnittelu 1 ja Yhdistystalous


Toimintakertomus

Toimintakertomus on kauden lopussa toteutettava asiakirja siitä kuinka yhdistys/säätiö/järjestö toteutti itselleen asettamiaan tehtäviä ja tapahtumia, jotka se oli kirjannut toimintasuunnitelmaan. Ks. kurssi Toiminnan suunnittelu


Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa suunnitellaan toimintaa yleensä vuodeksi kerrallaan. Ks. kurssi Toiminnan suunnittelu


V

Visio

Tulevaisuuden kuva tai tahtotila. Käytetään strategiatyössä.